Loài chim nào là bay nhanh nhất?

30/01/2010 · 2 comments - 23,434 views

in Sinh vật

Tất nhiên là nếu không kể các loài chim đi bằng máy bay thì chắc chắn có lúc bạn cũng thắc mắc xem trong thế giới động vật loài chim nào là bay nhanh nhất. Trên cạn thì không ai qua mặt nổi báo Cheetah với vận tốc tương đương 100km/h, vậy còn các con vật bay trên không có bay nhanh hơn được báo Cheetah không? Hãy cùng xem nhé.

Flight Of The Phoenix

Hầu hết các loài chim đều có vận tốc bay khá nhanh, khoảng 25-45 dặm/giờ (~40-70km/h). Đặc biệt khi bổ nhào, loài chim ưng có khả năng bay với tốc độ là 200 dặm/h (~320km/h), gấp 3 lần so với báo Cheetah (!). Không chỉ vậy, đa số các loài chim đều có khả năng bay cao tới 2000m. Đặc biệt đã từng có nhà thám hiểm nhìn thấy ngỗng bay qua đỉnh Himalaya (độ cao 8000m).

Ngoài chim ưng ra, chúng ta còn có các loài chim sau đây bay nhanh hơn báo Cheetah :

  • Chim én : có khả năng bay với vận tốc từ 99-106 dặm/h (~160-171km/h).
  • Chim đại bàng : có khả năng bay với vận tốc 81 dặm/h (~130km/h).
  • Vịt biển (Eider) : có khả năng bay với vận tốc 75 dặm/h (~120km/h).

Trong khi đó, côn trùng bay nhanh nhất là con chuồn chuồn với vận tốc 31 dặm/h (~50km/h).

(pix courtesy of Vermin Inc – Under Creative Commons License) 

  • Nhox_cuke_tv

    sam sí wa di

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003112616690 Ngo Tien Ngo Tien

    chim ưng có thể bay nhanh tới 380km/h cơ mà ghi thiếu rồi

Previous post:

Next post: