Khi nào thì một tế bào trong cơ thể người chết đi?

27/01/2010 · 0 comments - 4,692 views

in Sức khỏe,Y tế

Tất cả mọi sinh vật sống đều được tạo ra bởi các tế bào. Một tế bào thường bất kỳ trong cơ thể con người thường rất nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường (tuy vậy tế bào to nhất trong cơ thể con người thì chúng ta lại có thể nhìn thấy được). Các tế bào thường có vòng đời cố định và chúng sẽ được thay thế một cách tự động bởi các tế bào cùng loại khi chết đi. Tế bào hoạt động càng hăng hái thì chúng sẽ chết càng nhanh.

PhotonQ-Bubbles of Micro Diversity

Trong trường hợp cơ thể chúng ta bị tổn thương, các tế bào thay thế sẽ xuất hiện rất nhanh. Các tế bào chết sẽ được “giải quyết” bởi bạch cầu (bạch cầu sẽ ăn nó!). Bạch cầu sống dai nhất có thể tới 2-4 năm, trong khi loại bạch cầu ăn tế bào chết thì tồn tại khoảng 30 giờ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ thấy vòng đời khác nhau của từng loại tế bào qua các ví dụ dưới đây :

  • Tế bào trên da : 19 ngày
  • Tinh trùng : 2 tháng
  • Tế bào ở mi mắt : 3-4 tháng
  • Hồng cầu : 4 tháng
  • Tế bào ở Gan : 8 tháng
  • Tế bào ở xương : 15-25 năm

(pix courtesy of PhotonQuantique – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: