“Ba hồn bảy vía” hay “ba hồn chín vía”?

24/01/2010 · 0 comments - 6,234 views

in Thành ngữ - Tục ngữ,Việt Nam

Nếu bạn đã đọc qua tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, chắc sẽ không thể nào quên được cảnh chị Dậu ra ngõ hú ba hồn bảy vía anh Dậu về với vợ con sau khi anh bị bọn cường hào đánh trói bất tỉnh nhân sự nằm trong nhà. Thời xưa, khi người bị ốm “thập tử nhất sinh” hoặc bị tai nạn “bất tỉnh nhân sự” thì người nhà sẽ chạy ra ngã ba, ngã bảy rồi vừa đi từ đó về nhà, vừa gọi hồn vía người bị nạn để mong họ đừng bỏ đi mà quay lại với gia đình. Nam thì gọi ba hồn bảy vía mà nữ thì sẽ gọi ba hồn chín vía.

Sexy Ghost

Lý giải cho việc tại sao nam bảy mà nữ chín, các nhà khoa học cho rằng dân gian đã nảy sinh ra số hồn vía này từ quan điểm duy tâm của Đạo Giáo. Theo Lão Tử, hồn là cái thuộc phần khí mà phách (vía) là cái linh thuộc vào phần hình của con người. Hồn là phần nhẹ, phách (vía) là phần nặng. Vì vậy khi người ta mất đi, hồn sẽ bay lên trời còn phách sẽ tiêu xuống đất theo thể xác. Đàn ông và đàn bà đều có ba hồn phụ vào tam tiêu (thượng tiêu là trên dạ dày, trung tiêu ở giữa dạ dày và hạ tiêu là trên bàng quang). Tuy vậy, đàn ông có ba hồn và bảy phách phụ vào thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng). Đàn bà có thêm hai khiếu ở bộ phận sinh dục nên có cửu khiếu.

Đồng bào thiểu số cũng có quan niệm hồn vía giống trên, tuy vậy họ còn phân biệt có vía lành hay vía dữ. Người Tày, người Nùng không ra ngõ gọi hồn mà tổ chức hát then, cúng tế để gọi hồn về.

(pix courtesy of *S4N7Y* – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: