Máu người và máu động vật khác nhau như thế nào?

19/01/2010 · 0 comments - 6,448 views

in Sinh vật,Sức khỏe

(Trả lời cho câu hỏi của bạn Mai Hồng Uyên)

Hồng cầu (Erythrocytes), bạch cầu (leukocytes) và tiểu cầu (thrombocytes) là ba thành phần chính tạo nên máu của bất kỳ loại động vật có xương sống nào (các loại động vật không xương sống thì chỉ có bạch huyết – máu không màu). Do vậy, máu của người cũng giống máu của các loại động vật khác ở chỗ đều có hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Trong đó, hồng cầu của tất cả các loài (bao gồm người) có nhiệm vụ mang oxy đều có 4 loại là A, B, AB và O. Tuy vậy, bạch cầu của từng loài là khác nhau. Tiểu cầu của đa số các loài vật không khác nhau quá nhiều.

Blood drop

Như vậy, nhìn chung máu của các loài cũng tương tự nhau. Để phân biệt chúng người ta phải đếm số nhiễm sắc thể trong máu. Cho dù nhìn bề ngoài, máu của người và máu động vật tương đối giống nhau nhưng vì số lượng nhiễm sắc thể và tỷ lệ phân bố hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu là khác nhau nên không thể dùng chung với nhau được.

(pix of Abhishek Jacob – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: