Tại sao phim khiêu dâm còn được gọi là phim cấp 3?

18/01/2010 · 0 comments - 23,174 views

in Phim ảnh

Có nhiều cách gọi các bộ phim có nhiều cảnh nóng, mang nặng tính chất bản năng như là phim con heo, phim XXX. Cũng có một cách gọi những bộ phim này là phim cấp III. Chắc chắn không phải là phim dành cho cấp III hay là bộ phim do những học sinh cấp III đóng vì học cấp III chưa được phép và không nên xem những bộ phim này. Vậy tên gọi đó xuất phát từ đâu?

Barbie Snuff Movie

Mỗi một quốc gia lại có những cách phân loại phim khác nhau. Ví dụ ở Mỹ từ năm 1990 họ theo hệ thống phân loại bao gồm các loại sau :

 • G : General Audiences – dành cho mọi đối tượng
 • PG : Parental Guidance Suggested – Có một số cảnh không phù hợp với trẻ em
 • PG-13 : Parents Strongly Cautioned – Có một số cảnh đặc biệt không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi
 • R: Restricted – Người dưới 17 tuổi xem phim này cần có sự giám sát của bố mẹ
 • NC-17 : No One 17 and Under Admitted – Cấm người dưới 17 tuổi xem do có các cảnh về bạo lực hoặc tình dục

Ở HongKong, hệ thống phân loại phim bao gồm các cấp sau :

 • Cấp I : Dành cho mọi lứa tuổi – tương đương với G và PG
 • Cấp II : Không phù hợp với trẻ em – chia làm hai cấp con như sau :
  • Cấp IIA : Khuyến cáo phải có bố mẹ xem cùng – tương đương với PG-13
  • Cấp IIB : Không phù hợp với trẻ em và trẻ vị thành niên – tương đương R
 • Cấp III : Dành cho người trên 18 tuổi – tương đương NC-17

Với đợt sóng phim HongKong tràn vào Việt Nam ở thập niên 90 thế kỷ trước, chúng ta có thể đoán rằng việc gọi phim khiêu dâm là phim cấp III ở Việt Nam đã dựa trên cấp bậc phân loại của phim HongKong. Bạn có nghĩ vậy không?

(pix of Zack_Manchester – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: