Có phải tất cả mọi loài gấu đều đi ngủ đông?

06/01/2010 · 0 comments - 2,310 views

in Sinh vật

Nếu chúng ta định nghĩa ngủ đông là việc các loài vật nằm im lìm ở trạng thái gần như chết thì có một thực tế là … không có loài gấu nào ngủ đông cả. Ở trạng thái như vậy (chỉ duy trì nhiệt độ thấp và thở vài lần trong một phút) chỉ có dơi, nhím và một số loài khác mà thôi. Trong khi đó, gấu thực ra chỉ ngủ sâu hơn bình thường và chúng vẫn có thể thức dậy ngay lập tức nếu bị làm phiền (nếu không bị làm phiền, chúng có thể ngủ tới vài tháng). Chúng kiếm ăn vào mùa hè, tích mỡ và chui vào hang để ngủ trong mùa đông.

Just us cute little polar bears freezing our little buns off!

Không phải tất cả mọi loài gấu đều ngủ đông. Nếu chúng sống trong môi trường có thức ăn quanh năm thì chẳng tội gì chúng phải đi ngủ vào mùa đông cả. Các loài gấu nhiệt đới là một ví dụ điển hình. Các loài gấu vốn đang có thói quen ngủ đông nhưng được đưa vào chuồng thú và được cung cấp thức ăn đầy đủ cũng sẽ từ bỏ thói quen ngủ đông.

(pix of Just Being Myself – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: