Tại sao quốc kỳ Mỹ lại có 50 ngôi sao?

21/10/2009 · 3 comments - 32,908 views

in Lịch sử,Địa lý

Lá cờ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ) hiện tại có 50 ngôi sao trên nền của 13 sọc trắng và đỏ. Để tìm hiểu lý do tại sao lại như vậy, chúng ta hãy điểm qua lịch sử của nước Mỹ :


Đầu tiên, cờ của Mỹ (không chính thức) bao gồm cờ của Anh và 13 sọc trắng, đỏ thể hiện cho 13 tiểu bang thuộc quyền sở hữu của Anh (cờ do Betsy Ross thêu)

Ngày 14/6/1777, lá cờ chính thức của Mỹ đã được công bố bao gồm 13 sọc và 13 ngôi sao. Sau đó vào năm 1791 và 1792, khi bang Vermont và Kentucky gia nhập, lá cờ này đã được tăng thành 15 sọc và 15 ngôi sao.

Năm 1818, nghị viện quyết định chuyển lại thành 13 sọc và sẽ giữ nguyên không thay đổi số lượng sọc để biểu trưng cho số bang lúc khởi đầu. Lần lượt số lượng sao cứ tăng dần và cho đến khoảng thời gian 1908-1912 thì lá cờ Mỹ đầu tiên được đặt tại Bắc cực đã có 46 sao. Cho tới năm 1963, quốc kỳ Mỹ được cắm trên đỉnh Everest và trên mặt trăng vào năm 1969 là 50 ngôi sao thể hiện cho 50 bang trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Số lượng sao này được giữ cho tới bây giờ.

Bạn có thể click vào trang web này để xem rõ hơn về lịch sử của lá quốc kỳ Mỹ.

 

 

Previous post:

Next post: