Động vật máu nóng có ưu điểm gì hơn so với máu lạnh?

09/10/2009 · 0 comments - 4,450 views

in Sinh vật

Các loài thú có vú (bao gồm cả con người) và các loài chim chiếm phần lớn dân số trong các loài động vật máu nóng. Một số loại cá hoạt động nhiều như cá thu cũng là động vật máu nóng. Tuy vậy, đối với các loài cá thì cơ chế để làm máu nóng lên khác với các loài thú có vú và chim.

basking in the sunlight

Phản ứng hóa học để làm nóng cơ thể thường hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ ấm nóng. Tuy vậy, ưu điểm lớn nhất của các động vật máu nóng là chúng có khả năng di chuyển và sống trong bất kỳ nhiệt độ tự nhiên nào bởi tự thân chúng có “lò sưởi” ở bên trong. Ngược lại, các loại động vật máu lạnh sẽ thường phải ngủ đông hoặc di chuyển tới chỗ khác trong điều kiện thời tiết lạnh. Mặc dù các động vật máu nóng cũng ngủ đông nhưng đây chính là lý do tại sao ở các chỗ lạnh như các cực thì hầu như không có động vật máu lạnh sinh sống.

(Photo of ucumari – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: