Barcamp là sự kiện gì?

08/10/2009 · 0 comments - 794 views

in Internet,Điện thoại

Barcamp là sự kiện quốc tế được tổ chức theo dạng mở, trái ngược với Foo Camp là sự kiện tổ chức theo dạng đóng. Tại Barcamp, gần như tất cả mọi thứ đều do những người tham dự Barcamp làm chứ không phải do ban tổ chức làm như các sự kiện thông thường khác.

Barcamp đầu tiên được tổ chức tại Palo Alto, California vào ngày 19-21 tháng 8, năm 2005. Từ ý tưởng cho tới khi tổ chức sự kiện này chỉ mất đúng 1 tuần. Barcamp này đã có hơn 200 người tham gia. Mọi người đến và tự đăng ký chủ đề mình sẽ nói trong Barcamp (chứ không nhất thiết phải đăng ký trước), người nghe có thể tự do nghe, đưa ra ý kiến của mình và không nghe nữa nếu như thấy chủ đề này không thích hợp với mình.

151120081073

Tới nay, Barcamp đã được tổ chức ở trên 350 thành phố khác nhau trên thế giới. Tại Việt Nam, Barcamp Sài Gòn (2008) và Barcamp Hà Nội (2009) cũng đã được tổ chức khá thành công. Theo mô hình Barcamp, tại Việt nam cũng đã có WebCampMobile Dev Camp diễn ra tại Sài Gòn trong năm 2009 này.

(pix courtesy of khanhnlq – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: