Tại sao Hongkong đã từng là thuộc địa của Anh trong vòng 100 năm?

19/09/2009 · 0 comments - 8,242 views

in Lịch sử,Địa lý

Để tìm hiểu tại sao HongKong lại trở thành thuộc địa của Anh trong vòng 100 năm và mới được trao trả lại cho Trung Quốc gần đây, chúng ta phải tìm về với “Chiến tranh nha phiến”, cuộc chiến giữa Trung Quốc già cỗi và Châu Âu đang cơ khí hóa (với Anh đứng đầu).

Cuộc chiến tranh này được Anh (và sau này là Pháp sát cánh cùng Anh) gây ra với lý do Trung Quốc không cho các nước châu Âu nhập nha phiến (thuốc phiện) từ Ấn Độ vào.  Cuộc xung đột đầu tiên xảy ra vào năm 1839 khi triều đình Mãn Thanh đã tịch thu 20.000 hòm nha phiến tại Quảng Động. Lúc này triều đình nhà Thanh với sự cai quản của Từ Hy Thái Hậu đã rất thối nát và khi cuộc chiến nổ ra, vũ khí của châu Âu đã đè bẹp quân đội Trung Quốc. Hiệp định đình chiến Nam Ninh được ký năm 1842 và Trung Quốc sau khi thất bại đã phải ký một loạt các hiệp ước bất bình đẳng với các nước, trong đó việc cho Anh thuê lại HongKong trong vòng 100 năm là một trong những nỗi nhục không bao giờ phai.

Peony Poppy

Năm 1856 lại tiếp tục nổ ra cuộc chiến thứ hai và kết thúc vào năm 1860, phần thua vẫn thuộc về Trung Quốc và họ tiếp tục phải nhượng bộ các điều khoản bất lợi đối với các nước châu Âu. Để biết thêm về cuộc chiến này, bạn có thể tìm xem bộ phim Opium War (Yapian Zhanzheng) với sự hợp tác của Trung Quốc và Mỹ.

(photo of WTL photos - Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: