Ngày nào là ngày ngắn nhất trong năm?

14/08/2009 · 0 comments - 11,924 views

in Thiên văn,Thời tiết

Nếu đọc kỹ câu hỏi, bạn sẽ thấy đây là một câu hỏi vô lý đùng đùng. Ngày nào chẳng có đúng …24 giờ, có ngày nào ngắn hơn ngày nào đâu mà hỏi ngày nào là ngày ngắn nhất trong năm. Tuy vậy, chúng ta thường hay coi ban ngày là khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, vì vậy câu hỏi đúng hơn sẽ phải là “Ngày nào trong năm là ngày có khoảng thời gian giữa lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn ngắn nhất?”

The angry West Lake (2)

Như chúng ta đã biết, trái đất quay quanh mặt trời và cũng tự quay quanh bản thân mình với một góc nghiêng xấp xỉ 23.45 độ, do vậy vào mùa đông thì đêm dài hơn ngày và vào mùa hè thì ngày lại dài hơn đêm. Phương Đông và Phương Tây đều quy định một ngày có thời gian giữa lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn ngắn nhất là ngày Đông chí (Winter solstice). Phương Tây quy định dựa trên các nghiên cứu khoa học là ngày 21/12 là ngày Đông chí, riêng Phương Đông lại quy định cứ ngày nào chứa điểm đông chí thì gọi ngày đó là ngày Đông chí.

Ngày Đông chí là một yếu tố quan trọng để xác định ngày Tết Nguyên Đán cũng như xác định tháng nhuận trong âm lịch v.v. Có một quy tắc là  ngày Đông chí của bất kỳ năm âm lịch nào cũng phải rơi vào tháng 11 (là tháng một hay tháng Tý) của âm lịch.

Thường thì ngày Đông chí sẽ là ngày đánh dấu giữa mùa Đông và bắt đầu chuyển sang tiết Xuân, tuy nhiên riêng đối với nước Mỹ thì ngày Đông chí lại là ngày bắt đầu mùa Đông. 

Previous post:

Next post: