Bạn có phân biệt được các loại cà phê Espresso như Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha… hay không?

08/08/2009 · 1 comment - 30,771 views

in Ăn uống

Có khá nhiều loại cà phê khác nhau có thể pha bắt nguồn từ Espresso. Lokesh Dhakar đã giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa 8 loại cà phê nổi tiếng nhất được pha chế từ Espresso chỉ bằng một hình vẽ đơn giản duy nhất dưới đây :

 

(click vào hình để phóng to)

Qua đó, chúng ta có thể nhìn thấy Americano thực ra là cà phê Espresso pha loãng. Tuy Cappuccino và Latte có công thức giống nhau nhưng thực ra cách pha chế lại khác nhau còn Mocha thì được phủ thêm một lớp Chocolate vào công thức. Macchiato thường được uống với một lát vỏ chanh cho thơm. Để tra cứu thêm về tất cả các loại cà phê được pha từ Espresso, bạn có thể click vào đây.

(Photo of Lokesh Dhakar – Under Creative Commons Licenses)

 

  • Thien2490

    hay quá bạn ơi

Previous post:

Next post: