Dấu cách xuất hiện như thế nào?

13/07/2009 · 0 comments - 3,069 views

in Lịch sử,Tôn giáo

Gàmàchưagáylàcongàcongàmàgáysớmlàcongàcha…

Bạn có thể đọc nhanh câu ở trên không? Tôi dám chắc rằng tốc độ đọc của bạn sẽ bị giảm đi, nhất là đối với những từ như “con gà” viết dính lại thành “congà”.

Bạn đừng mặc nhiên mà cho rằng lúc sinh ra đời, chữ viết đã có dấu cách đâu nhé. Lúc đầu tiên, các từ được viết liền tù tì với nhau như ví dụ ở trên. Do vậy, việc phát minh ra dấu cách có thể coi là một trong những tiến bộ có ý nghĩa lớn nhất của lĩnh vực truyền thông từ trước tới nay.

Alphabet Soup II

Từ lúc có chữ viết cho tới thế kỷ thứ VIII, chữ viết được viết theo kiểu liên tục. Thời Hy Lạp và La Mã, hầu như các văn bản đều được đọc to lên và mọi người thấy việc đó là chấp nhận được. Tuy vậy, sau thế kỷ thứ VIII, các linh mục sống ở vùng ven La Mã lại không có khả năng tách các từ tốt, do vậy họ đọc kinh Misa rất khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, các linh mục đã thêm dấu cách vào trong văn bản, kể cả những văn bản linh thiêng nhất của họ.

Việc thêm dấu cách đã mang lại lợi ích bất ngờ : đọc thầm và đọc nhanh hơn. Cho tới ngày nay, hầu như tất cả các ngôn ngữ đều đã sử dụng dấu cách, một khoảng trắng bé nhỏ những cực kỳ hữu dụng.

(pix of cdw9 – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: