Tại sao tin nhắn SMS lại chỉ có 160 ký tự?

06/05/2009 · 2 comments - 4,337 views

in Điện thoại

Tin nhắn SMS giờ đã quá quen thuộc với bất cứ ai sử dụng điện thoại di động. Tôi tin chắc rằng không ít lần đã có người hỏi tại sao một tin nhắn SMS lại chỉ có 160 ký tự? Do giới hạn của mạng điện thoại di động? Không phải, vì bạn vẫn có thể nhắn tin dài hơn 160 ký tự, nhưng sau đó điện thoại của bạn sẽ tự động tách tin nhắn này thành các tin nhắn có độ dài tối đa là 160 ký tự (ví dụ tin nhắn dài 310 ký tự sẽ được tách thành 2 tin nhắn 160 ký tự và 150 ký tự).

Hopeless man

Giới hạn này là do một người Đức, Friedhelm Hillebrand, người được coi là cha đẻ của tin nhắn SMS đặt ra. Khi suy nghĩ về tin nhắn SMS vào năm 1985 tại nhà của mình, ông đã đánh máy ngẫu nhiên các câu hỏi và câu trả lời lên một tờ giấy và sau đó đếm số lượng ký tự của độ dài các câu ngẫu nhiên này. Nhận thấy 160 ký tự là giới hạn hợp lý, Hillebrand đã chọn con số này.

Câu hỏi đặt ra ở đây là Hillebrand là người Đức. Nếu ông là người Việt Nam, liệu giới hạn này có dài ra không bạn nhỉ? :mrgreen:

(ảnh của  ePi.Longo – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: