Có bao nhiêu phó tổng thống Mỹ bị ám sát?

16/04/2009 · 0 comments - 3,087 views

in Lịch sử,Người nổi tiếng

Presidents Race, Washington Nationals

Đã có 4 tổng thống Mỹ bị ám sát là Abraham Lincoln, James A.Garfield, William McKinley và John F.Kenedy. Cũng có tới 4 tổng thống khác đã chết trong Nhà Trắng là William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding và Franklin Delano Roosevelt. Có hai tổng thống khác đã chết hụt trong vụ ám sát là Harry Truman và Ronald Reagan.

Thế nhưng, không có vị phó tổng thống nào từng bị ám sát. Vậy nên, đôi khi làm phó lại sướng hơn!

(ảnh của Scott Albeman – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: