Dàn nhạc giao hưởng được bố trí như thế nào?

15/04/2009 · 0 comments - 2,376 views

in Âm nhạc

Dàn nhạc giao hưởng (symphony orchestra/philharmony orchestra) chuyên biểu diễn nhạc cổ điển thường có từ 30 tới 50 nhạc công chia theo khu vực khác nhau, mỗi khu vực có một chức năng nhất định. Hai nhạc sỹ có ảnh hưởng lớn tới cấu trúc của dàn nhạc giao hưởng là Beethoven và Wagner. Tuy vậy, rất nhiều các nhạc sỹ khác cũng đã góp phần vào việc hoàn thiện cấu trúc dàn nhạc giao hưởng. Hiện tại, một giàn nhạc giao hưởng thường có 4 phần : bộ dây (string family – ví dụ violin, viola), bộ gõ (percussion – ví dụ trống), bộ gỗ (woodwind – ví dụ sáo hay oboes) và bộ đồng(brass – ví dụ kèn trombones). Có một điều đặc biệt là piano và harp không phải là thành viên thường xuyên của dàn nhạc giao hưởng (do sự ra đời muộn màng của piano).

Dưới đây là ví dụ tiêu biểu cho sơ đồ bố trí của một dàn nhạc giao hưởng :

 

—————–

Chicago Symphony Orchestra, featuring the Marcus Roberts Trio

(Xin tham khảo rõ thêm về dàn nhạc giao hưởng tại Wikipedia)

(ảnh của jordanfisher – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: