Tại sao một giờ lại có 60 phút chứ không phải 100 phút?

04/04/2009 · 0 comments - 2,949 views

in Lịch sử,Máy móc,Toán học

Và tất nhiên tại sao một phút lại có 60 giây chứ không phải 100 giây? Để biết được câu trả lời, bạn phải quay lại 5000 trước với người Sumerian sinh sống ở Trung Đông. Từ thời kỳ này, người Sumerian đã phát minh ra chữ viết và toán học đơn giản. Họ cũng là những người đã phát minh ra hệ thống đo thời gian mà chúng ta vẫn sử dụng cho tới bây giờ.

Gear Work 2

Lý do cho câu hỏi trên nằm ở chỗ người Sumerian chỉ biết các dạng toán học đơn giản và các số nguyên. Ví dụ, họ biết lấy 10 chia 5 và 10 chia 2 nhưng họ không biết làm sao để lấy 10/3. Do vậy, thay vì việc dựa trên hệ thập phân (là một hệ thống có lý vì tay chân chúng ta đều có 10 ngón), hệ thống số học của họ đã dựa trên số 60. 10 chỉ có thể chia hết cho 1,2,5,10 thế nhưng 60 thì chia hết cho tận 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 và 60. Ngay cả 100 cũng chỉ chia hết cho 1,2,4,5,10,20,25,50,100 nên 60 vẫn có ích hơn đối với người Sumerian. Từ đó tới nay, một giờ có 60 phút thay vì 100 phút.

(ảnh của Curious Expeditions – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: