Quốc gia nào ngủ muộn nhất thế giới?

27/03/2009 · 0 comments - 2,059 views

in Sức khỏe

Sleeping Beauty - La Bella Durmiente

Theo nghiên cứu của AC Nielsen vào năm 2005, có tới 75% người Bồ Đào Nha lên giường sau nửa đêm. Người Indonesia tỉnh giấc sớm nhất, với 91% ra khỏi giường trước 7 giờ sáng. Người Úc ngủ nhiều nhất, 31% dân Úc ngủ nhiều hơn 9 tiếng một ngày. Người Nhật là dân tộc ngủ ít nhất với 41% dân số ngủ có 6 tiếng một ngày.

(ảnh của sara.musico – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: