Bao giờ thì các cặp vợ chồng tổ chức đám cưới vàng?

27/03/2009 · 0 comments - 966 views

in Việt Nam,Vui

Phong tục này có từ rất lâu ở châu Âu và lan sang châu Mỹ cũng như châu Á và ngay cả ở Việt Nam. Sau 50 năm chung sống với nhau, các cặp vợ chồng sẽ tổ chức đám cưới vàng để kỷ niệm. Đám cưới bạc được tổ chức vào năm thứ 25, đám cưới kim cương được tổ chức vào năm thứ 30 và sau đó lại được tổ chức lại vào năm thứ 60 chung sống cũng nhau.

ring / yüzük

(xem thêm : Wikipedia)

(ảnh của Caucas’ – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: