Cứ bao nhiêu ngày thì một ngôn ngữ lại bị thất truyền trên Trái đất?

26/03/2009 · 1 comment - 4,619 views

in Ngôn ngữ

Theo thống kê của các nhà khoa học thì cứ trung bình 14 ngày, một ngôn ngữ trong 7000 ngôn ngữ trên Trái Đất lại bị thất truyền. Điều này cũng đồng nghĩa rằng cho tới năm 2100 sẽ có hơn 1/2 số ngôn ngữ đang tồn tại trên Trái Đất sẽ biến mất.

Ngôn ngữ không chỉ đơn giản là những gì con người nói với nhau mà đằng sau còn cả một nền văn hóa và lịch sử. Từ ngôn ngữ, bạn có thể hiểu về cả một dân tộc, một quá trình lịch sử hào hùng của dân tộc đó. Sự thất truyền ngôn ngữ đang diễn ra trên khắp thế giới, từ những nơi giàu có như châu Mỹ, châu Âu cho tới những nước nghèo ở châu Á, châu Phi. Chính vì điều này, National Geographic Mission Programs và Living Tongues Institute for Endangered Languages đã thực hiện dự án The Enduring Voices Project nhằm ngăn chặn và bảo vệ sự thất truyền của ngôn ngữ trên thế giới. Bạn có thể truy cập vào đây để xem bản đồ cảnh báo về sự thất truyền của ngôn ngữ trên thế giới. 

  • Thunt Cr

    buồn quá…….

Previous post:

Next post: