Có phải em bé nào cũng nằm trong bụng mẹ đúng 9 tháng 10 ngày không?

12/03/2009 · 0 comments - 1,287 views

in Sức khỏe

.?

Trên lý thuyết thì sau khi thụ thai 38 tuần (tức 266 ngày hay 6384 giờ) thì em bé sẽ chào đời. Tuy vậy, theo thống kê chỉ có 5% em bé là chào đời “đúng hẹn”. Thì tất nhiên, em bé là em bé chứ có phải là bác sỹ hay quyển lịch đâu mà đúng hẹn được :mrgreen: Cũng theo thống kê thì cứ 8 em bé lại có 1 em chào đời sớm hơn 9 tháng 10 ngày.

(ảnh của ePi.Longo – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: