Chương trình máy tính đầu tiên được viết bởi phụ nữ hay nam giới?

12/03/2009 · 0 comments - 1,304 views

in Máy tính

A modern hacker #1

Ada Byron, con của Lord Byron (một nhà thơ nổi tiếng tại Anh) đã được coi là người đầu tiên viết ra một chương trình máy tính. Sau khi Charles Babbage phát minh ra cái máy tính cơ khí của ông, The Analytical Engine, nhà toán học người Ý Luigi Menabrea đã viết một quyển sách về chiếc máy này. Trong thời gian 9 tháng, giữa 1842 và 1843, Ada (dưới tên Ada Byron) đã giúp Babbage dịch cuốn sách đó. Trong bản dịch, không những cho thêm ý kiến của mình, bà còn phụ chú một chương nói về cách tính chuỗi số Bernoulli bằng cách dùng máy tính của Babbage. Bản phụ chú này được xem như là chương trình máy tính đầu tiên trong lịch sử.

Tuy thực sự đây vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi, tuy vậy năm 1980, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã phê chuẩn tên một ngôn ngữ lập trình là “Ada” để kỷ niệm Ada Byron, người phụ nữ có vai trò quan trọng trong lĩnh vực lập trình.

(ảnh của gutter – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: