Công trình nào bạn có thể thấy từ vũ trụ?

04/03/2009 · 0 comments - 2,243 views

in Thiên văn,Địa lý

The Pyramids of Giza

Rất nhiều lời đồn đại cho rằng Vạn Lý Trường Thành là công trình duy nhất có thể nhìn thấy được từ vũ trụ. Tuy nhiên, tin đồn chẳng mấy khi chính xác. NASA đã khẳng định rằng bạn chỉ nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành khi thời tiết đẹp và với khoảng cách gần vì độ dày của bức tường thành là quá mỏng để có thể nhìn được từ vũ trụ. Có hai công trình mà bạn thực sự có thể nhìn được từ vũ trụ là Kim tự tháp Giza và đập nước Hoover Dam ở Mỹ.

(ảnh của Christopher Chan – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: