Thành phố nào nằm ở hai châu lục?

03/03/2009 · 0 comments - 5,762 views

in Địa lý

Across the bay

Trên thế giới có 5 châu và rất nhiều thành phố nhưng chỉ có đúng một thành phố là nằm ở cả hai châu lục. Đó là thành phố đông dân nhất của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Istanbul. Eo biển Bosphorus đã chia Istanbul ra làm hai phần, một phần nằm ở châu Âu (mang tên Thrace) và một phần ở châu Á (mang tên Anatolia).

(ảnh của maistora – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: