Lưỡi của tắc kè dài gấp bao nhiêu lần chiều dài cơ thể của nó?

27/02/2009 · 0 comments - 1,079 views

in Sinh vật

Chameleon

Thật kinh ngạc khi biết rằng tắc kè có thể bắt được mồi từ khoảng cách xa bằng 2.5 lần so với chiều dài cơ thể của nó tức là lưỡi của tắc kè dài hơn 2 lần so với chiều dài cơ thể. Quả thật là lợi hại :mrgreen: , bạn đừng tưởng rằng tắc kè lười biếng nằm một chỗ mà không bắt được mồi nhé!

(ảnh của dezinerfolio – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: