Từ “Seoul” trong tiếng Hàn Quốc nghĩa là gì?

25/02/2009 · 0 comments - 5,794 views

in Lịch sử

U-Turns

Seoul là thủ đô của nước Triều Tiên cho tới năm 1945 và sau đó là thủ đô của Hàn Quốc (Nam Triều Tiên). Không giống như các địa danh khác ở Hàn Quốc, Seoul không có phiên âm Hanja (phiên âm Hàn cho Hán tự) và thường được đọc là 漢城 (Hancheng nếu đọc theo tiếng Trung Quốc, Hanseong nếu đọc theo tiếng Triều Tiên). Cho tới ngày 18/1/2005, Hội đồng Thành phố mới quyết định chính thức gọi tên thành phố là Shou’er (首爾), và có thể được đọc là Seoul, trong đó “shou” có nghĩa là  “đầu tiên/Thủ đô”. Nói ngắn gọn, Seoul trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là “Thủ đô” (!).

(ảnh của Stuck in Customs – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: