Có bao giờ tượng Oscar được trao lại làm bằng thạch cao không?

23/02/2009 · 0 comments - 1,041 views

in Phim ảnh

 

Bạn sẽ bảo là tôi đang đùa. Làm sao tượng vàng “óng ánh” trao giải Oscar lại làm bằng thạch cao được. Thế nhưng từ từ, vào năm 1938, Edgar Bergen đã được nhận giải Oscar với một bức tượng bằng gỗ. Đây cũng là bức tượng Oscar duy nhất làm bằng gỗ. Từ năm 1942 cho đến hết thế chiến thứ 2, các bức tượng trao giải Oscar đều được làm bằng thạch cao (plaster) để tiết kiệm. Tuy vậy, sau thế chiến thứ 2 chủ nhân của những bức tượng này có thể đổi chúng lại để lấy tượng Oscar “xịn”. 

Previous post:

Next post: