Tại sao cô dâu lại mặc áo cưới màu trắng?

21/02/2009 · 0 comments - 3,486 views

in Vui

Kelley & Elkins TTD - Explored!!!  Yippie!

Nhìn vào lịch sử váy cưới, cho tới tận thế kỷ XVIII thì áo cưới của cô dâu vẫn không “phải” là mầu trắng như hiện nay. Trong thời đó, cô dâu thường mặc bộ váy đi lễ đẹp nhất của mình, bất kể là mầu gì. Một số cô dâu thì chọn mầu áo theo ý nghĩa của mầu sắc : xanh lá cây tượng trưng cho tuổi thanh xuân còn xanh da trời tượng trưng cho sự thủy chung. Ngày nay, áo cưới màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tuy vậy mầu trắng lại được sử dụng cho tất cả các đám cưới, ngay cả khi cô dâu đã qua đò lần 2,3,4…

(pix of  kel niemann – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: