Tại sao bút chì lại gắn tẩy?

19/02/2009 · 1 comment - 680 views

in Giáo dục,Vui

Do and Undo

Ơ thì rõ ràng tẩy dùng để tẩy chứ còn để làm gì nữa? Tuy nhiên nếu nhìn lại lịch sử của bút chì, bạn sẽ thấy rằng tới tận xấp xỉ 100 năm sau khi bút chì ra đời, tẩy mới được gắn vào bút chì. Lý do cho việc này cũng rất hay : giáo viên ủng hộ việc gắn tẩy vào bút chì để khuyến khích trẻ em mắc sai lầm. ;-) Nếu không làm việc sai, làm sao người ta biết làm việc đúng phải không bạn?

(ảnh của photobunny – Under Creative Common License) 

  • chich

    coolio

Previous post:

Next post: