Gián vẫn có thể sống tốt sau khi bị mất đầu?

19/02/2009 · 0 comments - 1,292 views

in Sinh vật

Có rất nhiều ý kiến cho rằng con gián, một loài vật đáng ghét có thể sống tới hơn 1 tháng sau khi mất đầu. Tuy nhiên, theo giáo sư sinh vật học Joe Kunkel ở trường Đại học Massachusetts thì trong một số trường hợp nhất định, gián có thể sống thoải mái trong tình trạng mất đầu một vài ngày.

Hissing Cockroach

Trên thực tế, gián mất đầu có thể làm tất cả mọi thứ như bình thường, ví dụ đẻ trứng (những việc không cần cái đầu của nó). Tuy vậy, nó không thể làm một việc cơ bản là ăn và thường thì nó sẽ chết đói sau một vài ngày chứ không phải chết vì không có đầu (!).

(ảnh của origamiwolf – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: