Có phải Bordeaux chỉ nổi tiếng về rượu vang đỏ không?

19/02/2009 · 0 comments - 2,376 views

in Ăn uống,Địa lý

Château Lascombes 00033b

Thường khi nhắc tới rượu Bordeaux, ai cũng nhắc tới rượu vang đỏ với hương vị tuyệt hảo. Thế nhưng có một sự thật là vào giai đoạn xa xưa thì Bordeaux nổi tiếng về rượu vang trắng chứ không phải vang đỏ. Hơn 80% diện tích đất ở Bordeaux dùng để sản xuất ra Sauternes, Barsac, Bordeaux Blanc, và Graves. Chỉ tới những năm 70 của thế kỷ XX, khi mà các yếu tố thương mại và chính trị (chia cắt những vùng làm rượu ra) thì rượu vang ở Bordeaux mới đổi mầu từ trắng sang đỏ.

Ngày nay, có tới 85% diện tích đất ở Bordeaux được sử dụng để sản xuất rượu vang đỏ và còn có rất ít người biết tới rượu vang trắng ở Bordeaux.

(ảnh của thevine – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: