Cờ của quốc gia nào không phải là hình chữ nhật ?

19/02/2009 · 0 comments - 6,839 views

in Địa lý

Chúng ta đã biết rằng Thụy Sỹ là quốc gia duy nhất có cờ hình vuông, tuy vậy có một quốc gia duy nhất trên thế giới mà cờ không phải là hình chữ nhật hoặc hình vuông và thậm chí không phải là hình tứ giác luôn (!). Đó là cờ của Nepal với hình dạng như hai hình tam giác chồng lên nhau.

Nepal statue & flag

Trên lá cờ này, màu đỏ là màu của hoa đỗ quyên tượng trưng cho dân tộc Nepal với sự dũng cảm, màu xanh là màu của hòa bình, mặt trăng và mặt trời tượng trưng cho Hoàng gia. Sở dĩ có hình dạng như trên vì hai hình tam giác tượng trưng cho hai tôn giáo lớn nhất là Hindu và Phật Giáo và hình dạng của lá cờ này là mượn từ cờ của Hindu từ cách đây 2000 năm.

(pix courtesy of 9-lives – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: