Trong chứng khoán thì “bull”, “bear” và “stag” nghĩa là gì?

18/02/2009 · 0 comments - 5,807 views

in Kinh tế

That was supposed to be going up, wasn't it?

Ai cũng biết bull là con bò đực, bear là con gấu và stag là con hươu đực. Vậy tại sao thị trường chứng khoán lại sử dụng tên các con vật để làm thuật ngữ cho mình? Gấu là loài vật rất thận trọng và di chuyển chậm chạp, bò thì lại thường có cá tính, rất “ngầu” và di chuyển nhanh. Do vậy mà một nhà đầu tư được gọi là “bearsish” nếu như người đó tin rằng chỉ số chứng khoán sẽ giảm và mua vào một cách thận trọng. Ngược lại thì “bullish” sẽ tin rằng thị trường tăng trong thời gian tới và mua vào liên tục. “Bull” và “Bear” cũng được dùng để chỉ cả thị trường chứng khoán nói chung. “Stag” được sử dụng cho một người không theo một chính sách nhất quán mà lúc thì là “bullish”, lúc lại là “bearish”.

(đọc thêm : Wikipedia)

(ảnh của rednuht – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: