Quốc gia nào chứa tới 10% lượng núi lửa đang hoạt động trên thế giới?

17/02/2009 · 0 comments - 1,501 views

in Địa lý

Mount Fuji from Above

Nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương (Pacific Ring of Fire), Nhật Bản là quốc gia chứa tới 10% lượng núi lửa vẫn đang hoạt động trên thế giới. Trên vành đai này còn có rất nhiều quốc gia như Indonesia, Mỹ nhưng không có nước nào chiếm số lượng % nhiều như Nhật Bản.

(ảnh của Molas – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: