98% gien người giống gien của con gì?

17/02/2009 · 0 comments - 505 views

in Sinh vật

positively definitely the last ash

Có thể ai cũng nghĩ con người là một loại động vật thượng đẳng nhưng trên thực tế 98% gien của chúng ta giống với gien của tinh tinh (!-chimpanzee). Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều giải thuyết về việc tại sao lại có bước tiến hóa vượt bậc từ các loài họ khỉ lên người, ví dụ như có phải do thiên thạch, do nhiễm xạ hay thậm chí là do người ngoài trái đất? Tuy vậy, 2% còn lại cũng đủ tạo ra một con người đáng để tự hào so với các loài động vật khác, phải không?

(ảnh của owenbooth – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: