Từ “paparazzi” xuất phát từ đâu?

16/02/2009 · 0 comments - 1,093 views

in Lịch sử,Phim ảnh

Papa-rat-zzi

Trong bộ phim nổi tiếng năm 1960 có tên La Dolce Vita có một nhân vật làm nghề nhiếp ảnh mang tên Paparazzo. Từ “Paparazzo” xuất phát từ tiếng Ý mang ý nghĩa chỉ một con muỗi vo ve ồn ào và gây bực mình tới người khác. Ngày nay, từ “paparazzi” (tiếng Ý số nhiều) được xuất phát từ bộ phim nói trên đã được sử dụng rộng rãi để chỉ những nhiếp ảnh gia chuyên rình mò đời tư của người khác.

(pix of What What – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: