Người dùng máy tính sẽ chớp mắt ít hơn bình thường…

16/02/2009 · 2 comments - 758 views

in Máy tính,Y tế

past the point of love, (made it to #2 explore !) [10,00streamviews!]

Trung bình một người sử dụng máy tính sẽ chớp mắt 7 lần trong một phút trong khi một người bình thường sẽ chớp mắt 20 lần trong một phút. Điều này khiến cho mắt bạn sẽ bị khô và sẽ dễ bị các bệnh về mắt hơn bình thường. Vì vậy, hãy chú ý chớp mắt nhiều hơn khi ngồi trước máy tính (!).

(Ảnh của ashley rose – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: