Kinh thánh có thực sự nhắc tới quả táo của Adam và Eva không?

16/02/2009 · 0 comments - 1,368 views

in Tôn giáo

Zoe color

Trong thực tế ở bản gốc của Kinh Thánh, loại hoa quả này không được xác định. Thêm nữa, táo vào thời đó đã được khẳng định là chưa được dân Isarel cổ đại biết tới. Quả táo chỉ được thêm vào/làm rõ khi mà Kinh Thánh được dịch sang tiếng Latin vào khoảng năm 500 sau công nguyên và người dịch đã ghi chú rằng từ chỉ quả táo và ma quỷ là giống nhau (malus). Có thể đây chính là lý do mà quả táo xuất hiện trong Kinh Thánh :twisted: để thay thế cho một loại hoa quả không xác định ban đầu.

(ảnh của Melissa Segal – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: