Con người có thể thể hiện bao nhiêu trạng thái cảm xúc khác nhau?

16/02/2009 · 0 comments - 2,563 views

in Vui

Miss Ugly

Câu trả lời là hơn 10.000, ấn tượng phải không? Theo nghiên cứu nhiều năm của Paul Ekman và Wallace Friesen tại trường đại học California (San Francisco), cơ mặt của chúng ta có thể chuyển động theo 43 cách khác nhau. Khi kết hợp sự chuyển động này với 2,3,4 lần khác nhau, chúng ta có tới 10.000 cách khác nhau để biểu lộ trạng thái cảm xúc. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, 70% trong số 10.000 trạng thái này là vô thức (và không có nhiều ý nghĩa).

(Ảnh của [Syka] – Under Creative Commons Licenses) 

Previous post:

Next post: