Chuối có cùng họ với rau thơm không?

16/02/2009 · 3 comments - 786 views

in Sinh vật,Vui

Banana snobism

Bạn sẽ nghĩ câu hỏi này thật vớ vẩn. Chuối là chuối mà rau thơm là rau thơm. Thế nhưng sự thật về mặt sinh học thì chuối lại được xếp vào họ rau thơm(herb – !). Trên thực tế, có thể nói cây chuối là cây rau thơm lớn nhất vì nó không có thân gỗ như các loại cây ăn quả khác.

(ảnh của eko – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: