Con đường nào ở Quận 1 – TPHCM đã từng là kênh đào?

15/02/2009 · 0 comments - 2,068 views

in Lịch sử,Việt Nam

Duong hoa Nguyen Hue

Đường hoa Nguyễn Huệ

Có thể bạn không tin nhưng một trong những con đường đẹp nhất của Sài Gòn đã từng là một con kênh. Năm 1860, việc lấp kênh đào này đã phát sinh tranh cãi lớn giữa những người trong Hội đồng Thành phố do có nên lấp vì vệ sinh hay vẫn để sử dụng. Do vậy, tới năm 1887 kênh này mới bị lấp và mang tên “đường Kinh Lấp”. Cũng từ đó mà các vựa hàng quanh con kênh dần trở thành chợ Bến Thành. Bạn đã đoán được con đường nào chưa? Đó chính là đường Nguyễn Huệ :mrgreen:

 

(xem thêm Đường hoa Nguyễn Huệ) 

Previous post:

Next post: