Cờ của quốc gia nào có hình vuông?

15/02/2009 · 2 comments - 7,048 views

in Lịch sử

Flag at Jungfraujoch

Đó là lá cờ rất quen thuộc với màu đỏ (tượng trưng cho máu) và chữ thập trắng ở giữa (tượng trưng cho thánh giá). Bạn đã nhận ra là nước nào chưa? Thụy Sĩ. Cho tới năm 1840, lá cờ màu đỏ có chữ thập trắng bắt đầu chính thức được sử dụng ở Thụy Sỹ và bây giờ đây là lá cờ vuông duy nhất trên thế giới.

(pix courtesy of erictitcombe – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: