Tượng Phật ở chùa Tây Phương ngồi hay đứng?

14/02/2009 · 0 comments - 2,330 views

in Lịch sử,Việt Nam

Theo lẽ thông thường ở miền Bắc thì tượng Phật, Bồ Tát đa phần được đặt trong tư thế ngồi. Tuy vậy ở chùa Tây Phương, một ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam thì tất cả các tượng Phật, Bồ Tát lại đứng thay vì ngồi. Lý do được giải thích cho việc này là do các tượng này được tạc vào khoảng cuối đời Trịnh – Nguyễn hay đầu thời Tây Sơn khi mà chiến tranh liên miên, kẻ thì vàng phơi đầy sân còn dân thì lại chết đói. Bề khổ ngập đầy, Phật cũng phải đứng dậy mà chúng sinh(!).

(Xem thêm : Chùa Tây Phương)

(Ảnh – Phatgiao.vn) 

Previous post:

Next post: