Quả chuông nào ở Việt Nam nặng tới nỗi … đúc xong không treo lên được?

14/02/2009 · 1 comment - 3,471 views

in Lịch sử,Việt Nam

Đó chính là chuông Quy Điền, một trong “Tứ đại khí” của Việt Nam. Chuông Quy Điền được đúc vào thời Lý (1101) ở chùa Diên Hựu (chùa Một Cột). Sau khi đúc, quả chuông nặng tới mức không thể treo lên và đã được để ra ngoài ruộng có nhiều rùa nên gọi là Quy Điền. Khi quân Minh bị bao vây ở Đông Quan, giặc hết vũ khí nên đã lấy quả chuông này ra để đúc. Sau khi đánh tan quân xâm lược, Lê Lợi kéo quân vào thành thì đã không còn quả chuông này nữa :-(  

  • http://jishan.tumblr.com Cat Son Kieu Tran

    An Nam tứ đại khí nếu còn tồn tại đến bây giờ thì chắc chắn đều được vào hàng đỉnh của thế giới. Đáng hận là toàn bộ đều bị bọn Khựa hủy vào thời Minh :@

Previous post:

Next post: