Cờ nước nào chỉ có duy nhất một mầu?

14/02/2009 · 1 comment - 2,799 views

in Lịch sử,Vui,Địa lý

… và thậm chí không có bất cứ họa tiết nào cả. Cho đến nay trên thế giới có duy nhất Libya(علم ليبي) là nước có cờ một mầu (xanh – Green) và không có bất cứ họa tiết nào trên cờ. Cờ này bắt đầu được dùng chính thức từ năm 1977 sau khi tách khỏi liên minh Ả Rập (trước năm 1977 thì cờ của Libya có 3 màu). Màu xanh được coi là màu của quốc gia Libya và cũng thể hiện cho tinh thần Hồi giáo.

(pix courtesy of Wikipedia – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: