Con người hay côn trùng đông hơn?

13/02/2009 · 0 comments - 616 views

in Sinh vật

Câu trả lời chắc chắn là số lượng côn trùng có trên trái đất nhiều hơn rất nhiều so với dân số thế giới. Thế nhưng, sự thật không chỉ dừng lại như vậy. Nếu chỉ tính trong 1 dặm vuông ở tại các vùng ngoại thành nông thôn, số lượng côn trùng trong đó đã nhiều hơn tổng dân số thế giới (!)

(Ảnh của Thomas Hawk – Under Creative Common License)
 

Previous post:

Next post: