Tạp chí Playboy có tên lúc đầu tiên là gì?

11/02/2009 · 1 comment - 5,427 views

in Vui

That's no ordinary rabbit!

Chắc ai cũng từng nghe tới tạp chí Playboy, tạp chí dành cho đàn ông gần như nổi tiếng nhất thế giới. Lúc ban đầu tạp chí này có tên là Stag Party và sau đó đổi tên thành Playboy vì mẹ của một cộng tác viên làm cho hãng ô tô Playboy Automotive Company.

Bạn có thể cập nhật thông tin về Playboy tại đây.

(Ảnh của Vermin Inc – Under Creative Common License) 

  • http://huyenchip.com Chip

    Chẹp bạn cộng tác viên này chắc là bồ của Hugh Hefner :D (owner của Playboy)

Previous post:

Next post: