Máy sấy tóc đầu tiên được chạy bằng gì?

11/02/2009 · 0 comments - 412 views

in Máy móc

Nếu bạn nhìn vào lịch sử máy sấy tóc, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi máy sấy tóc đầu tiên được chạy bằng … dầu Diesel.

(Xem thêm về cơ chế hoạt động của máy sấy tóc, click vào đây). 

Previous post:

Next post: