Độ dài của tổng số kiến trên thế giới

11/02/2009 · 2 comments - 412 views

in Sinh vật,Vui

Nếu xếp tất cả kiến trên thế giới lại thành hàng dài, từng con một nối đuôi nhau thì “sợi dây” này có thể cuốn quanh được trái đất 1000 vòng.

(xem thêm : Canadian Museum of Nature:Ant)

(Ảnh : Young_Estein – Under Creative Common License) 

  • http://pulse.yahoo.com/_LTKHPLTNYLDIJ57MSNHYKDU6T4 Lon Ton

    Tin được không ? hi hi

  • Hùng

    Đúng là đông như kiến!

Previous post:

Next post: